Avio prevoz

Tim koji osvaja…

ProTeam organizuje prevoz pošiljaka u avio transportu preko aerodroma Beograd na sve destinacije sveta.

ProTeam je član IATA sto garantuje avio transport vaših pošiljaka u skladu sa standardima koji proističu iz medjunarodnih avio konvencija ove organizacije.

Korisnicima usluga stavljamo na raspolaganje pogodnosti i tarife koje smo obezbedili na osnovu bliske saradnje i ugovora zaključenih sa najznačajnijim avio prevoznicima.

Avio Prevoz

Naši timovi efikasno dopremaju kako male tako i velike pošiljke tamo gde vi to odredite, u najkraćem mogućem roku.

ProTeam efikasno rešava sve situacije sa kojima se susreću naši korisnici prilikom pripreme robe za avio transport, dopreme Iste kao i obavljanja carinskih formalnosti u najkraćm roku što obezbeđuje vašu i našu konkurentnost.