Carinsko Posredovanje

Uštedite Vreme i Novac

ProTeam sa preko 400 zaposlenih nudi carinjenje robe u svojih 70 poslovnih jedinica. Mapu naših poslovnih jedinica možete pogledati – ovde

ProTeam se može pohvaliti činjenicom da spada u špedicije koje u svojim redovima imaju najveći broj licenciranih carinskih agenata (u ovom momentu više od 90) registrovanih u Upravi carina Srbije. Ova činjenica predstavlja garanciju da ste poslove carinskog posredovanja poverili visoko kvalifikovanim i specijalizovanim izvršiocima.

Raspolažemo bankarskim garancijama za obezbeđenje carinskog duga u ukupnom iznosu od preko 9 miliona EUR, što garantuje efikasno sprovođenje carinskog postupka i daje vam mogućnost raspolaganja carinskom robom pre plaćanja obračunatog carinskog duga. U mogućnosti smo da Vam po dogovoru, koristeći našu carinsku garanciju, obezbedimo odloženo plaćanje carinskih dažbina.

ProTeam koristi sve prednosti informacionih tehnologija u domenu carinskog poslovanja. Spremni smo da vam omogućimo korišćenje svih pogodnosti koje Uprava carina nudi kredibilnim ekonomskim operaterima.

Nudimo Vam brzu i sigurnu uslugu carinjenja, bez obzira o kom se carinskom postupku radi. Uvek dostupni carinski referenti će se pobrinuti da se postupak carinjenja obavi u što kraćem vremenskom roku i na obostrano zadovoljstvo.

Carinsko Posredovanje