O nama

Tim koji osvaja…

MISIJA

ProTeam vam nudi špediterske i logističke usluge koje će omogućiti jednostavnu i ekonomičnu isporuku vaše robe u pravo vreme i na pravom mestu, drugim rečima – na dogovoreni način. Angažovanjem naše kompanije dobijate mogućnost otpremanja i dopremanja robe na optimalan način, bez zastoja u prometu, u vremenskom intervalu i mestu koje vi odredite. To će vam omogućiti da se potpuno posvetite poslovima za koje ste se vi specijalizovali. Naš cilj je optimizacija logističkog lanca koji omogućava efikasan protok robe u svim vrstama saobraćaja. To uključuje planiranje, organizaciju, upravljanje i kontrolu svih troškova, s ciljem ostvarivanja odgovarajućeg ekonomskog efekta – profita.

Naša obaveza je da pružimo kompletnu špeditersku uslugu, a to podrazumeva preuzimanje potpune brige o vašoj robi na putu od mesta A do mesta B. Vaši interesi nas obavezuju da uvek tražimo povoljnije i brže načine za ostvarenje vaših ciljeva.

STRATEGIJA

U skladu sa vizijom i strategijom koja je utvrđena prilikom osnivanja, sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je ProTeam izrastao u jednu od najvećih i najznačajnijih špediterskih i logističkih kompanija u Srbiji.

Razvijajući zajednički identitet kompanija u svom sastavu, ProTeam funkcioniše kao jedinstvena celina. Koordinacija svih aktivnosti, uključujući finansijsko poslovanje, IT, osiguranje kvaliteta, rukovođenje i marketing, omogućava saradnju, razmenu znanja i optimalno korišćenje resursa.

Politika Kvaliteta

RESURSI

Naš tim poseduje dugogodišnje iskustvo u svim segmentima organizacije dopremanja i otpremanja robe. ProTeam čini preko 400 iskusnih profesionalaca koji stručnim znanjem stoje u službi nekoliko hiljada komitenata. Naš vozni park, javno carinsko skladište u okviru novog DISTRIBUTIVNOG CENTRA u Beogradu, interaktivna povezanost sa najvećim logističkim kompanijama u Evropi i ukupna umreženost na svim važnijim transportnim pravcima, uz primenu pojednostavljenih carinskih procedura koje predviđaju novi carinski propisi, kao i odličan menadžerski tim sa vrhunskim specijalistima za sve vrste usluga u domenu našeg poslovanja, omogućavaju vam povoljne cene usluga.

ProTeam spada u špedicije koje u svojim redovima imaju najveći broj carinskih agenata sa licencom (u ovom momentu preko 90), registrovanih u Upravi carina Srbije. Ova činjenica predstavlja garanciju da ste poslove carinskog posredovanja poverili visoko kvalifikovanim i specijalizovanim izvršiocima. Dugogodišnje iskustvo, visoke kvalifikacije i specijalizovanost naših eksperata za sve vidove transporta i saobraćaja predstavljaju garanciju za optimalnu logističku uslugu koja podrazumeva tačnost informacija, efikasnu i sinhronizovanu, vremenski usklađenu realizaciju različitih transportnih operacija.

PRISUTNOST

Logistička mreža ProTeam omogućava vam jednostavan i neposredan pristup svim uslugama iz domena poslovanja kompanije, na bilo kom mestu i u bilo koje vreme.

Sa preko 70 poslovnih jedinica pokrivamo sve značajnije privredne centre, putne pravce i vrste prevoza, uključujući najprometnije granične prelaze u Srbiji, što vam omogućava da uvek koristite najpovoljniji vid saobraćaja i optimalne putne pravce.

Zahvaljujući logističkim kapacitetima naših partnera, prisutni smo na svim značajnijim svetskim tržištima. Brižljivom selekcijom partnera na lokalnom nivou dobili smo mogućnost logistike i organizovanja transporta robe u različitim vrstama saobraćaja.