Primena zakonskih osnova SSP TR EFTA CEFTA – 2017

carinske stope

Uprava carina objavila je pregled zakonskih osnova za primenu preferencijalnih carinskih stopa za uvoz robe u 2017. godini (uključujući i proizvode u okviru kvota) u skladu sa pan-evropskim Sporazumima o slobodnoj trgovini.

Dokument možete preuzeti OVDE