Status ovlačćenog privrednog subjekta

Status of authorized economic subject

Pro Team je u aprilu dobio status ovlašćenog privrednog subjekta (OPS).

Osnovne prednosti koje donosi sistem Ovlašćenog privrednog subjekta ogledaju se pre svega u mogućnosti:

  • Jednostavnijeg odobravanja pojednostavljenih carinskih postupaka
  • Prethodnog obaveštenje da će se vršiti kontrola pošiljke
  • Podnošenje manjeg seta podataka u ulaznim i izlaznim sažetim deklaracijama
  • Manje fizičkih i dokumentarnih kontrola
  • Davanje prednosti pošiljkama ako su odabrane za kontrolu
  • Izbor mesta kontrole

Posredne pogodnosti koje se ogledaju pre svega u većoj sigurnosti koje poslodavac ima u svoje zaposlene, razvoj standarda, izbor dobavljača, sigurnost ulaganja i prevoza, izgradnja svesti o organizacionoj infrastrukturi i sposobnostima, saradnja među strankama u lancu nabavke, proaktivna tehnološka ulaganja i dobrovoljno pridržavanje bezbednosnih propisa.

Priznat kao bezbedan i siguran poslovni partner.

Bolji odnosi sa carinom.

Bolji odnosi i priznanje drugih organa državne uprave