[Uprava Carina] Carina spremno dočekala otvaranje poglavlja #29

Povodom odluke o otvaranju Poglavlja 29 posvećenog carinskoj uniji, donete na šestoj Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, Miloš Tomić, direktor Uprave carina kaže, da to za instituciju na čijem je čelu predstavlja veliku šansu da unapredi i modernizuje poslovanje, ali da je prevashodno reč o velikom koraku za nacionalnu ekonomiju.

=> Evropska Komisija je ocenila da smo jedna od najboljih uprava, što je rezultiralo najpre najavom, a sada i otvaranjem poglavlja 29. Na to smo vrlo ponosni, jer smo državi omogućili da je po nekim standardima već u Evropi. Reč je o tranzitu, gde smo uvođenjem novog kompjuterizovanog sistema probili barijere granica. Zahvaljujući ubrzanim procedurama, našim putevima je tokom prošle godine prošlo 200.000 teretnih vozila više nego u 2015. godini!

Ove godine počinje pripremna faza za uvođenje automatskog uvoza i izvoza, jer je stvaranje finansijskih i carinskih uslova da Srbija postane članica EU od životne važnosti za privredu, budžet i za poslovanje domaćih kompanija.

=> Uvođenjem sistema ulazne i izlazne sažete deklaracije počinjemo sa pripremnom fazom za uvođenje automatizovanog izvoza. Sledi i sistem automatizovanog uvoza. Naš cilj je da brzina i efikasnost carinskih postupaka budu na najvišem nivou.

Carinska služba će kroz Poglavlje 29, u skladu sa preporukama Evropskog saveta, nastaviti sa usklađivanjem carinskih propisa i podizanjem kapaciteta, posebno u oblastima pojednostavljenja postupaka, prava intelektualne svojine, selektivnosti kontrola, analize rizika i IT sistema.

Izvor: www.upravacarina.rs