Uprava Carina je odobrila Pro Team-u stalno prisustvo carinskih službenika

Uprava Carina je odobrila Pro Team-u stalno prisustvo carinskih službenika

Privrednom društvu PRO TEAM d.o.o. odobreno stalno prisustvo carinskih službenika, u vidu carinskog referata, u našem carinskom skladištu na adresi: Arhimedova 11, Dobanovci, Beograd.

Počev od 16.01.2017.god. sva carinska dokumenta mogu se podnositi u našem distributivnom centru preko navedenog referata koji je umrežen sa CI Ranžirnom stanicom Makiš (11096).

Ministarstvo finansija i privrede – Uprava Carina