Uprava Carine uručila Pro Team-u sertifikat OPS

Sertifikat Ovlačćenog Privrednog Subjekta OPS

Pomoćnica direktora Uprave carina – Sektora za carinsko poslovanje, Snežana Karanović, 5. oktobra 2016. godine uručila je predstavnicima pet kompanija određeni tip sertifikata koji im omogućava status Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS).

Uvođenje ovog statusa, uz primenu pojednostavljenih procedura, je do sada naš najveći doprinos olakšanju poslovanja privrednih subjekata.

Od 1. septembra 2014. kada su stvoreni svi tehnički i ostali uslovi za prijem zahteva za dobijanje pomenutog statusa, pa do 15. septembra ove godine, ukupno 9 kompanija dobilo je status OPS, koji donosi niz prednosti u carinskom poslovanju.

Kada je reč o uvođenju sistema OPS, koji je u Evropskoj uniji počeo da se primenjuje od 2008. godine, Uprava carina je u poređenju sa zemljama zapadnog Balkana dosta odmakla, istakla je pomoćnica direktora UC, izrazivši zadovoljstvo što su na spisku kompanija sa sertifikatom OPS – i tri manje.

Dobitnici sertifikata zahvalili su se predstavnicima Uprave carina na saradnji i pomoći u svim pitanjima koje je trebalo da reše u postupku dobijanja statusa OPS.

Ministarstvo finansija i privrede – Uprava Carina