Železnički transport

Tim koji osvaja…

ProTeam organizuje prevoz vaše robe železnicom u maršutnim vozovima, grupama kola kao i pojedinačne vagonske pošiljke. Ugovori ProTeam-a sa železničkim upravama i razgranata mreža korespodenata omogućuje da se vaše robe prevoze po najpovoljnijim tarifskim stavovima u železničkom transportu.

ProTeam obezbeđuje svojim klijentima mogućnost operativnog praćenja pošiljke na celom prevoznom putu.

Znanje i iskustvo profesionalnog ProTeam-a vam je garancija za resavanje svih situacija u prevozu robe železnicom.

Prepustite nam da za vas pronađe najbolje rešenje za prevoz robe – kako u fazi instradacije (određivanje najpovoljnijeg prevoznog puta) tako i prilikom izrade kalkulacije, zatim radnji koje prethode otpremi robe i u toku samog prevoza.

Železnički transport