Pro Team – Racionalizacija troškova

Pro Team – Racionalizacija troškova

Moderno vreme prepuno ekonomskih izazova zahteva smanjenje troškova kao jedan od ključnih uslova opstanka na tržištu.

Pro Team kompanija nudi usluge optimizacije svih procesa Logistike, Transporta, Skladištenja i Distribucije.

» Logistika

» Transport

» Carinsko posredovanje

» Skladistenje i Distribucija