[ProTeam] Novi Distributivni centar i povećanje flote u Pro Team-u

Maj 2018. | Beograd – PRO TEAM je obeležio 12. godina od osnivanja kompanije puštanjem u rad savremenog skladišnog objekta površine 4.500 m2, čime je zaokružena II faza razvoja našeg Distributivnog centra u Dobanovcima.

Istim povodom, uvedena su u flotu četiri nova kamiona marke SCANIA, sa motorima Euro 6 standarda za medjunarodni transport i četiri nove poluprikolice SCHWARZ MULER, u varijanti sa podiznim krovom radi lakšeg manipulisanja teretom.

[CARINA] ProTeam spremno dočekuje ukidanje papirne dokumentacije prilikom procesa carinjenja

Uprava carina, uz finasijsku podršku Evropske unije od 1,5 miliona evra, pokrenula je projekat automatizacije uvozno-izvoznog postupka.

To znači da se ukida papirna dokumentacija, sve će biti digitalizovano i umreženo, što će privrednicima i građanima olakšati i ubrzati carinjenje robe.

Postupak carinjenja je time potpuno usklađen s propisima Evropske unije u toj oblasti.

ProTeam spremno dočekuje ovu revolucionarnu novinu na veliko zadovoljstvo svojih partnera.

EU pokrenula platformu „Žene u Transportu“

Verovali ili ne, u Evropi samo 22 odsto žena radi u transportnom sektoru. Upravo je ova cifra bila inspiracija Evropskoj uniji da krajem novembra pokrene platformu Women in Transport – EU Platform for change.

Cilj platforme je promovisanje zaposlenja i povećanje broja zaposlenih žena u transportnom sektoru, čime bi se postiglo ostvarivanje ravnopravnog učešća žena i muškaraca u ovoj oblasti.

Takođe, platforma je koncipirana i kao forum za diskusije i razmenu iskustva. Višestruko je korisna, a jedan od važnijih zadataka platforme jeste rešavanje problema nedostataka profesionanih vozača kroz pružanje podrške ženama tokom zapošljavanja u transportu.

ProTeam se pridružuje ovim naporima i trenutno se mozemo pohvaliti udelom žena od 38%, dakle iznad EU proseka. Nadamo se sve većem broju žena u 2018. godini!

[ProTeam] Novi kapacitet distributivnog centra uskoro!

U septembru su počeli radovi na izgradnji druge faze našeg Distributivnog centra u Dobanovcima, čime će se značajno povećati kapaciteti za pružanje logističkih usluga skladištenja i distribucije. Radi se o savremenom objektu površine 4.500 m2, koji će biti opremljen najmodernijom skladišnom opremom, a rok za završetak radova je kraj 2017. godine.

Još jedan dokaz da je ProTeam izrastao u jednu od najvećih i najznačajnijih špediterskih i logističkih kompanija u Srbiji.

[Uprava Carina] Carina spremno dočekala otvaranje poglavlja #29

Povodom odluke o otvaranju Poglavlja 29 posvećenog carinskoj uniji, donete na šestoj Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, Miloš Tomić, direktor Uprave carina kaže, da to za instituciju na čijem je čelu predstavlja veliku šansu da unapredi i modernizuje poslovanje, ali da je prevashodno reč o velikom koraku za nacionalnu ekonomiju.

=> Evropska Komisija je ocenila da smo jedna od najboljih uprava, što je rezultiralo najpre najavom, a sada i otvaranjem poglavlja 29. Na to smo vrlo ponosni, jer smo državi omogućili da je po nekim standardima već u Evropi. Reč je o tranzitu, gde smo uvođenjem novog kompjuterizovanog sistema probili barijere granica. Zahvaljujući ubrzanim procedurama, našim putevima je tokom prošle godine prošlo 200.000 teretnih vozila više nego u 2015. godini!

Ove godine počinje pripremna faza za uvođenje automatskog uvoza i izvoza, jer je stvaranje finansijskih i carinskih uslova da Srbija postane članica EU od životne važnosti za privredu, budžet i za poslovanje domaćih kompanija.

=> Uvođenjem sistema ulazne i izlazne sažete deklaracije počinjemo sa pripremnom fazom za uvođenje automatizovanog izvoza. Sledi i sistem automatizovanog uvoza. Naš cilj je da brzina i efikasnost carinskih postupaka budu na najvišem nivou.

Carinska služba će kroz Poglavlje 29, u skladu sa preporukama Evropskog saveta, nastaviti sa usklađivanjem carinskih propisa i podizanjem kapaciteta, posebno u oblastima pojednostavljenja postupaka, prava intelektualne svojine, selektivnosti kontrola, analize rizika i IT sistema.

Izvor: www.upravacarina.rs

Primena Pravilnika o evidenciji radnog vremena člana posade vozila

Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila objavljen je 24. februara 2017. godine („Sl. Glasnik RS” 13/2017), a počinje da se primenjuje 1. aprila 2017. godine. Pravilnik donosi značajne novine u evidenciji radnog vremena vozača, što će u velikoj meri uticati na organizaciju rada zaposlenih zaduženih za formiranje i vođenje evidencije vozača i drugih članova posade vozila.

Pravilnik propisuje da prevoznik vodi evidenciju za svaku nedelju rada člana posade u pisanom ili elektronskom obliku. Iz praktičnih razloga svakako je bolje evidenciju voditi u elektronskom obliku, naročito kada imate digitalne tahografe gde podatke sa očitavanja memorijske kartice možete odmah iskoristiti za evidenciju.

Još jedna novina koju donosi pravilnik je način obračuna prosečnog nedeljnog radnog vremena i ono iznosi zbir ukupnog trajanja radnog vremena i ukupno trajanje godišnjeg odmora, odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i ostalih odsustava sa rada uz naknadu zarade u smislu propisa o radu, podeljeno sa referentnim periodom.

Pravilnik mozete preuzeti ovde:

Pravilnik o evidenciji radnog vremena clana posade vozila.pdf

Na snazi novi Pravilnik o putnim nalozima

Pravilnik o sadržini i vođenju putnih naloga, načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima, donet 26. oktobra 2016 godine, stupio je na snagu 12. februara 2017 godina.

Novina u novom pravilniku o putnim nalozima jeste ta da počevši od 12.02.2017. godine ne postoji obaveza izdavanja putnog naloga za teretna vozila, odnosno putni nalozi i evidencija o njima se vodi samo za autobuse i putničko vozilo kojim se obavlja prevoz. Pravilnikom je propisan sadržaj putnog naloga, kao i način vođenja evidencije o putnim nalozima. Privredna društva će verovatno i nakon početka primene novog pravilnika nastaviti da vode putne naloge zbog svoje lične evidencije kao i verovatno zbog činjenice da poreska uprava prilikom zahteva za refakciju akciza zahteva uvid u putne naloge.

Sadržaj novog Pravilnika možete videti OVDE.

Primena zakonskih osnova SSP TR EFTA CEFTA – 2017

Uprava carina objavila je pregled zakonskih osnova za primenu preferencijalnih carinskih stopa za uvoz robe u 2017. godini (uključujući i proizvode u okviru kvota) u skladu sa pan-evropskim Sporazumima o slobodnoj trgovini.

Dokument možete preuzeti OVDE

Uprava Carina je odobrila Pro Team-u stalno prisustvo carinskih službenika

Uprava Carina je odobrila Pro Team-u stalno prisustvo carinskih službenika

Privrednom društvu PRO TEAM d.o.o. odobreno stalno prisustvo carinskih službenika, u vidu carinskog referata, u našem carinskom skladištu na adresi: Arhimedova 11, Dobanovci, Beograd.

Počev od 16.01.2017.god. sva carinska dokumenta mogu se podnositi u našem distributivnom centru preko navedenog referata koji je umrežen sa CI Ranžirnom stanicom Makiš (11096).

Ministarstvo finansija i privrede – Uprava Carina